اپلیکیشن بله

گفتگو + پرداخت

پیام‌رسان رسمی بانک ملی ایران

با «بله» به راحتی با دیگران گفتگو کنید، در ارتباط باشید و کارهای بانکی خود را انجام دهید.

مطابق با قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دانلود اپلیکیشن بله

به راحتی گفتگو با دوستان خود را شروع کنید